SEGURETAT

La seguretat és essencial en la nostra organització, tant per als nostres empleats com per a la protecció de la mercadería. La formació dels xofers en normes d´higiene i seguretat és fonamental.

Els semi-remolcs tenen un sistema de tancament de portes anti-intrussió, com el sistema “safety lock” ademés dels tancaments d´alta resistència. Ambdós sistemes son recomanats per TAPA TSR.

— Seguretat
— Responsabilitat
— Sostenibilitat

RESPONSABILITAT

Compromesos amb la cadena de valor ética i responsable, TROTA compta amb la certificació SMETA 4 Pillars.

SOSTENIBILITAT

Implicats amb el medi ambient i el creixement sostenible, TROTA és signatari dels compromisos voluntaris per la reducció de gasos amb efecte hivernacle.

La nostra flota compleix els mes elevats estàndards europeus en materia de protección del medi ambient, tots els vehicles son motor euro 6, motor mínimament emisor de gasos. Ademés l’ús d’additius especials als carburants, disminueix encara més l’emissió de gasos contaminants.

SEGURETAT

La seguretat és essencial en la nostra organització, tant per als nostres empleats com per a la protecció de la mercadería. La formació dels xofers en normes d´higiene i seguretat és fonamental.

Els semi-remolcs tenen un sistema de tancament de portes anti-intrussió, com el sistema “safety lock” ademés dels tancaments d´alta resistència. Ambdós sistemes son recomanats per TAPA TSR.

— Seguretat
— Responsabilitat
— Sostenibilitat

RESPONSABILITAT

Compromesos amb la cadena de valor ética i responsable, TROTA compta amb la certificació SMETA 4 Pillars.

SOSTENIBILITAT

Implicats amb el medi ambient i el creixement sostenible, TROTA és signatari dels compromisos voluntaris per la reducció de gasos amb efecte hivernacle.

La nostra flota compleix els mes elevats estàndards europeus en materia de protección del medi ambient, tots els vehicles son motor euro 6, motor mínimament emisor de gasos. Ademés l’ús d’additius especials als carburants, disminueix encara més l’emissió de gasos contaminants.