Uneix-te
al nostre equipAvis legal sobre recepció CV


DECLARA haver estat informat prèviament per RESPONSABLE (AGÈNCIA TRANSPORTES TROTA S.A.) sobre l'ús i tractament de les dades aportades pel mateix interessat o representant legal a través dels C.V. Perquè consti, accepta de forma lliure i voluntària el present document marcant una creu i amb això CONSENTEIX EXPRESSAMENT a l'empresa a la recollida, inclusió de les dades en la nostra base i tractament de les seves dades d'acord amb les estipulacions anteriorment assenyalades.

LA NOSTRA ADREÇA

C.I.M . LLEIDA – Vial E Parcela 7
25191 LLEIDA
ESPAÑA

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Tel.: +34 900 90 33 47
trota@trota.com

Uneix-te al nostre equipAvis legal sobre recepció CV


DECLARA haver estat informat prèviament per RESPONSABLE (AGÈNCIA TRANSPORTES TROTA S.A.) sobre l'ús i tractament de les dades aportades pel mateix interessat o representant legal a través dels C.V. Perquè consti, accepta de forma lliure i voluntària el present document marcant una creu i amb això CONSENTEIX EXPRESSAMENT a l'empresa a la recollida, inclusió de les dades en la nostra base i tractament de les seves dades d'acord amb les estipulacions anteriorment assenyalades.

LA NOSTRA ADREÇA

C.I.M . LLEIDA – Vial E Parcela 7
25191 LLEIDA
ESPAÑA

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Tel.: +34 900 90 33 47
trota@trota.com