Avís legal i política de privacitat

1. INFORMACIÓ GENERAL

Aquesta pàgina web és propietat de:
A.T. TROTA S.A.
CIM, Lleida, vial E parcela 7
25191 Lleida (España)
+34 900 90 33 47

Domini pàgina web:
www.trota.com

La present pàgina ha estat creada per A.T. TROTA S.A., amb la finalitat d’apropar la institució als clients i beneficiaris, facilitant-los informació sobre els seus serveis, funcionament i oferint-los la possibilitat de realitzar tràmits electrònics.

 

2. CONTINGUT

La informació que apareix en aquesta pàgina Web és la vigent a la data de la seva darrera actualització. A .T. TROTA S.A. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar l’esmentada informació, podent limitar o no permetre l’accés a aquesta Pàgina Web. Igualment, es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, els canvis i modificacions que s’estimin convenients.

No seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Pàgina Web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquesta Pàgina Web. A.T. TROTA S.A., com a conseqüència de l’exposat en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tinguem coneixement d’aquests errors.

 

3. AVISOS I CONDICIONS

L’accés a aquesta Pàgina Web i a qualsevol de les seves pàgines suposa conèixer i acceptar les advertències legals, condicions i avisos d’ús que figuren a continuació.

A.T. TROTA S.A. es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i avisos d’ús d’aquesta Pàgina Web. Qualsevol modificació dels mateixos s’anunciarà convenientment a través d’aquesta pàgina i serà efectiva des del moment de la seva publicació.

Ús lícit

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets d’A.T. TROTA S.A. o de tercers, o que puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servei o impedir la normal utilització del mateix. En concret i sense caràcter taxatiu, queda prohibit:

  • Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat i a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.)
  • Realitzar, emprant els continguts d’aquesta Pàgina Web, qualsevol tipus de publicitat com l’enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.
  • Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre software o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzats dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquesta Pàgina Web.

Continguts

L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició en aquest efecte, s’hagin indicat en aquesta Pàgina Web o s’utilitzin habitualment a internet i, en aquest últim cas, sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del servei i els seus continguts.

 

4. RESPONSABILITAT

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda i il·legítima utilització d’aquesta Pàgina Web.

A.T. TROTA S.A. no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en aquesta Pàgina Web.

A.T. TROTA S.A. no serà responsable dels possibles danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes externes a A.T. TROTA S.A., de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’internet o en d’altres sistemes electrònics.

Igualment, A.T. TROTA S.A. tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través d’aquesta Pàgina Web. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre A.T. TROTA S.A. i els particulars o entitats titulars de les pàgines a les que donen accés. A.T. TROTA S.A. es reserva el dret a retirar de forma unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en la seva Pàgina Web.

A.T. TROTA S.A. s’eximeix de responsabilitat en quant als “cookies” que tercers externs puguin instal·lar en el disc dur de l’ordinador de l’usuari així com dels errors tipogràfics o inexactituds que puguin apreciar-se en els continguts de la seva Pàgina Web.

 

5. PROPIETAT INTELECTUAL

Els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública d’aquesta Pàgina Web, són titularitat d’A.T. TROTA S.A. Tots els textes, dissenys, continguts, estructura, bases de dades, logotips, codis font i la resta d’elements de la Pàgina Web protegits per una legislació i els tractats internacionals vigents en la matèria.

L’usuari, únic i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquesta Pàgina Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitat comercial o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per A.T. TROTA S.A.

Qualsevol explotació de tot o part del contingut d’aquesta Pàgina Web, realitzada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o d’altres, estan estrictament prohibits sense el permís previ i per escrit d’A.T. TROTA S.A. La infracció d’aquests drets poden donar lloc a procediments judicials, civils o penals.