Adquisició de 60 semiremolcs frigorífics per ús multimodal (autopistes ferroviàries) Beneficiari d’ ajuts a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d’empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera.